Missie en visie formuleren

Inspirerende missie en visie formuleren, zo doe je het!

Wat voegt jouw bedrijf toe aan de wereld, alleen geld verdienen? Nee toch? Dat is niet van deze tijd.

Succesvol zijn en dat op de lange termijn te blijven, toegevoegde waarde bieden aan je klanten en dingen doen waar je écht blij van wordt? Formuleer dan een inspirerende missie en visie!

Hoe je dat doet? Dat gaan we je leren in dit artikel!

Missie en visie formuleren

Wat is een inspirerende missie?

Een inspirerende missie vertelt in één zin waarom je bedrijf bestaat, het geeft dus de essentie van je bedrijf weer. Het doel van een missie is om een richtlijn te bieden voor alles wat je als bedrijf onderneemt en om een gevoel van eenheid te creëren. Een missie maakt duidelijk waarom je uniek bent.

Voorbeelden van missies van grote bedrijven

Een aantal goede voorbeelden zijn de missies van Nike, LinkedIn en Microsoft:

 • Nike: ‘’Alles doen wat mogelijk is om het potentieel van de mens te vergroten’’.
 • LinkedIn: ‘’Professionals over de hele wereld verbinden met elkaar’’.
 • Microsoft: ‘’Om het voor elke persoon en organisatie op de planeet mogelijk te maken om meer en beter te presteren’’. 

De kracht van deze missies is dat ze inspirerend, duidelijk, kort én bondig zijn. Ze zijn makkelijk te onthouden en te vertellen op verjaardagen, precies hoe ze in de optiek van Ten Stripes zouden moeten zijn.

Hoe zien de missies van onze klanten eruit?

Voor onze klanten stellen wij natuurlijk ook hartstikke toffe en inspirerende missies op als onderdeel van hun strategie:

 • Circulair Friesland: ‘’Friesland als aanjager voor de volledige integratie van de circulaire economie in heel Europa’’.
 • War Child: ‘’Samen de oorlog uit het kind halen’’.
 • Coinranking: ‘’Voorzien in een onafhankelijk platform voor alle digitale assets voor iedereen, overal’’.

Voordat we deze missies hadden opgesteld met onze klanten n.a.v. strategische sessies, hadden ze nog geen duidelijk doel waarnaar alles wat ze doen teruggeleid kon worden. Door het formuleren van een missie voor onze klanten hebben zijzelf en hun klanten een duidelijk beeld van wat het bedrijf inspireert en aanzet tot actie.

Wat is een inspirerende visie

Een inspirerende visie maakt je missie tastbaar. Het is een omschrijving van wat je zou willen doen in de meest rooskleurige versie van je toekomst. Je visie is een sprekend, maar realistisch plan wat beschrijft hoe je in grote lijnen de missie gaat halen. Het is dus niet ‘’something out there’’, maar een overtuigend scenario.

Voorbeelden visies grote bedrijven

Net zoals Nike, LinkedIn en Microsoft een krachtige missie hebben geformuleerd, hebben ze ook een visie om die in grote lijnen beschrijft hoe ze hun missie gaan behalen:

 • Nike: ‘’Inspiratie en innovatie brengen naar elke atleet, overal ter wereld’’.
 • LinkedIn: ‘’Economische kansen creëren voor elk lid van de wereldwijde beroepsbevolking door het ontwikkelen van ‘s wereld eerste Economic Graph’’.
 • Microsoft: ‘’Mensen en bedrijven wereldwijd helpen om hun potentieel volledig te realiseren’’.

Waar je missie duidelijk maakt waarvoor je staat, maakt je visie dus duidelijk waar je voor gaat!

Voorbeelden visies van onze klanten

Om onze klanten te helpen duidelijk te maken waarvoor ze gaan, helpen we hen om naast de formulatie van hun missie ook een visie op te stellen:

 • Circulair Friesland: ‘’Kringlopen sluiten met behulp van onze leden die we inspireren en verbinden’’.
 • War Child: ‘’ Wetenschappelijk onderbouwen hoe we zoveel mogelijk positieve impact op kinderen uit oorlogsgebieden maken’’.
 • Coinranking: ‘’Met een eenvoudig en performance gedreven platform alle digitale assets uit de blockchain structureren, toegankelijk maken en real-time waarde tonen’’.

Deze visies hebben we bij Ten Stripes volgens het AMORE principe opgesteld, ze zijn:

 • Ambitieus
 • Motiverend
 • Onderscheidend, 
 • Relevant en richtinggevend
 • Echt, evenwichtig, eenheid, eenvoudig

Checklist missie

Bij Ten Stripes zijn we niet zomaar tevreden met de eerste de beste missie, een missie die we opstellen voor onze klanten ‘’needs to tick the boxes’’:

 • Het geeft duidelijk de richting aan waar je als organisatie naartoe wil
 • Het is tijdloos
 • Gericht op de organisatie
 • Draagt bij aan verandering en transformatie
 • Heeft het ‘wat’ van je organisatie inzicht zodat het concreet wordt
 • Is inspirerend en de doelgroep wil zich hiermee verbinden   
 • Bevat de drive die je organisatie vanuit het verleden heeft om de wereld beter te maken
 • Is ‘’AMORE’’, zoals hierboven beschreven

Checklist visie

Net als de missies die we bij Ten Stripes formuleren, moeten de visies voor onze klanten ook aan bepaalde eisen voldoen. De visie:

 • Beschrijft in grote lijnen hoe je de missie gaat halen
 • Is gericht op de omgeving
 • Laat de kernwaarden van je organisatie terugkomen˜
 •  Kan worden bijgesteld door veranderende omstandigheden
 • Gaat over het beeld dat je van de toekomst hebt
 • Is ‘’AMORE’’, net als de missie

Werkwijze missie en visie opstellen voor onze klanten

Een goede missie en visie formuleren we bij Ten Stripes niet zomaar, voordat we die voor onze klanten opstellen plannen we eerst een strategische sessie waarin we:

 • The Golden Circle van Sinek toepassen op je bedrijf (de What, How en Why van je bedrijf bepalen).
 • De kernwaarden van je bedrijf vaststellen. Waar sta je voor en wat is de gemene deler voor de mensen die er werken?
 • De USPs bepalen. Wat maakt je bedrijf uniek ten opzichte van de concurrentie?
 • Een 20-jaren plan opstellen. Ook al is het onmogelijk om precies in te schatten waar je over 20 jaar bent, weet je vast wel wat je ultieme doel is, waar je dan graag zou willen zijn. We dagen je dus uit om buiten bestaande kaders te denken en je ambities uit te spreken. Om het concreter te maken doen we dit ook voor 10, 5 en 1 jaar.
 • De merkbelofte bepalen van je bedrijf, wat beloof jij je klanten? En wat ga je eraan doen als je die belofte niet (volledig) na kan komen?
 • Persona’s creëren. Dit doen we om je te helpen je belangrijkste doelgroepen op papier te krijgen. Deze personas zijn dus geen echte klanten, maar een beschrijving van je fictieve (ideale) klant die je wil aanspreken met je marketing communicatie.
 • Bepalen voor welke Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties je bedrijf zich hard gaat maken. Met behulp van de zogenaamde Theory of Change gaan we je impact meetbaar maken, zodat je echt een steentje bijdraagt aan een betere wereld. Zo maken we concreet wat je doet aan duurzaamheid en heb je een ijzersterk en goed verhaal, onderbouwd door data!

 

Inspirerende missie en visie opstellen?