Kernwaarden bepalen

Kernwaarden, de handvatten van je bedrijf!

Hoe zou jij gewenst gedrag binnen je bedrijf omschrijven? Waar is het DNA van je bedrijfscultuur uit opgebouwd? Om op de lange termijn de juiste koers te blijven varen is het essentieel voor elke organisatie om op deze vragen een goed antwoord te hebben. Precies, je kernwaarden!

Kernwaarden bedrijf bepalen

Wat zijn kernwaarden?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het bepalen van kernwaarden voor jouw organisatie is ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat dit dé idealen van je onderneming zijn. Het zijn de grondbeginselen en de drijfveren waar je bedrijf in gelooft en aan vasthoudt in het dagelijks beleid. Kernwaarden zijn dus de gemene deler van alle mensen die er werken en als ze goed gedragen worden, de reden dat iemand voor jouw bedrijf kiest!

Kernwaarden en je bedrijfscultuur

Kernwaarden heb je al, je zult alleen moeten uitvinden wat de kernwaarden in jouw bedrijfscultuur zijn. Echter, dit is geen exacte wetenschap, het is een proces waarin alle medewerkers meegenomen moeten worden. Dit proces is niet altijd makkelijk. Je hebt namelijk te maken met individuele kernwaarden, die bepalen hoe jij zelf handelt in het dagelijks leven.

Ditzelfde geldt ook voor je collega’s, en de kans is groot dat zij niet gedreven worden door precies dezelfde kernwaarden. De kunst is dan ook om de gemene deler te vinden.

Niet iedereen zal zichzelf bijvoorbeeld een zorgzaam type vinden, maar dat betekent niet dat een kernwaarde van je bedrijfscultuur niet zorgzaam kan zijn. Het zou namelijk heel goed kunnen dat je medewerkers het wel heel belangrijk vinden om naar elkaar om te kijken op de werkvloer.

Kernwaarden in de praktijk

Wij bij Ten Stripes zijn van mening dat elk bedrijf drie kernwaarden zou moeten hebben. Bij minder kernwaarden wordt het lastig om duidelijk te maken wat je bedrijfscultuur precies typeert. En wanneer je er bijvoorbeeld tien kiest, kunnen ze allemaal wel bij je bedrijf passen, maar hoe belangrijk zijn ze dan?

Bovendien is alleen het ‘’hebben’’ van kernwaarden niet genoeg, het is belangrijk om ze ook uit te werken. Duurzaamheid als kernwaarde is een goed begin, maar voegt pas echt waarde toe aan je bedrijf wanneer je er lading aan geeft. Door bijvoorbeeld elke medewerker te motiveren om met suggesties te komen om de positieve impact van je bedrijf met betrekking tot duurzaamheid te vergroten, maak je de kernwaarde uniek.

Op deze manier kunnen je medewerkers op hun eigen manier invulling geven aan je kernwaarden en worden zelfs vaak gebruikte kernwaarden, zoals klantgerichtheid en innovatie, unieke dragers van jouw organisatie!

Kernwaarden en missie en visie

Een missie, visie en kernwaarden die elkaar ondersteunen en versterken verbinden de mensen binnen je bedrijf en maken duidelijk wat het bedrijf wil bereiken (missie en visie) en waarom ze dit wil (kernwaarden). Je legt hiermee dus de basis van je bedrijfscultuur van waaruit je medewerkers alternatieven vergelijken en keuzes maken in hun dagelijkse activiteiten binnen het bedrijf.

In een succesvol bedrijf zijn de missie, visie en kernwaarden bekend bij de medewerkers. Communiceer ze dus naar nieuw personeel, zodat ze vanaf dag één het juiste beeld hebben van hun nieuwe werkplek, hang ze op in de kantine en laat ze terugkomen in evaluatiegesprekken.

Kortom, zorg dat ze er niet omheen kunnen, in de positieve zin. Het is namelijk belangrijk dat je blijft vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid van je werknemers. Maak de missie, visie en kernwaarden dus duidelijk, maar laat de uitvoering aan henzelf over.

Kernwaarden van je organisatie bepalen

Marketing 3.0 Kernwaarden bepalen

Bij Ten Stripes werken we vanuit de Marketing 3.0 filosofie. Deze filosofie gaat uit van een sterke identiteit, gebaseerd op een inspirerende missie en visie en kernwaarden. Hierdoor ontstaat een fantastisch verhaal waar potentiële klanten zich aan kunnen en willen verbinden!

Om deze identiteit te kunnen vaststellen hebben we een interactieve strategische sessie ontwikkeld. In deze sessie doen we o.a. de oefening ‘kernwaarden’. Hierin kiest iedereen individueel een aantal kernwaarden en deelt deze vervolgens, inclusief een toelichting, met de anderen.  

Op basis hiervan gaan wij intern flink sparren totdat we, na bloed zweet en tranen, het eens zijn over drie kernwaarden die perfect bij je bedrijf passen! Zo krijgen wij dus een duidelijk beeld van waar jouw bedrijf voor staat, welke richting jullie op willen en hebben jullie alles ook weer scherp voor de bril.

Voorbeelden van kernwaarden van onze klanten

Even op een rijtje, kernwaarden zorgen er dus voor dat:

  • Duidelijk is waar je bedrijf voor staat, ook als de markt verandert
  • De idealen van je bedrijf bekend zijn
  • De identiteit van je bedrijf duidelijk is
  • Je bedrijf handvatten heeft bij het maken van keuzes en beslissingen
  • Je nieuwe mensen aantrekt die passen bij je bedrijfscultuur

Voor al onze klanten die nog geen (duidelijke) kernwaarden bepaald hadden, hebben wij geholpen in dat proces, wat heeft geleid tot bijvoorbeeld de volgende kernwaarden!

  • Circulair Friesland: Bezieling, Positief en Optimistisch, Verbindend en Vernieuwend
  • War Child: Impact, Creativiteit, Integriteit en Inspiratie
  • Coinranking: Digitaal Leiderschap, Speels, Gelijkheid
  • Instituut CAM: Zingeving, Energiek, Krachtig
  • Scandinavische Woonwinkel: Klantgericht, Deskundig, Betrouwbaar

Een hele lijst met voorbeelden van kernwaarden? Klik hier!

Kernwaarden bepalen?